Top 10 cílů

Muzeum Napajedla

  

 

Nové muzeum v Napajedlích láká jak malé návštěvníky na stálou expozici hraček, tak i ty dospělé na dočasné historické výstavy nebo výstavy regionálního, současného nebo mladého výtvarného umění. Můžete zde shlédnout první stálou expozici nazvanou Hřiště hraček, která vám hravou formou přiblíží legendární hračky designérky Libuše Niklové a Alfréda Kluga. Nafukovací hračky se dlouhodobě vyráběly a stále vyrábějí v podniku Fatra Napajedla. Autorem expozice je syn Libuše Niklové, známý výtvarník Petr Nikl a navrhl ji jako "Člověče nezlob se!", kde si děti i dospělí mohou sami s hračkami hrát.

Baťův kanál

   

Zavítáte-li k nám, určitě nezapomeňte navštívit Baťův kanál, který už dávno neslouží k dopravě lignitu z Ratíškovic do Otrokovic, ale především jako turistická vodní cesta nabízející spoustu možností plavby, vodní turistiky i cykloturistiky. Baťův kanál je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami. Jako návštěvníci Baťova kanálu si můžete vypůjčit malou loď či hausbot nebo si můžete vybrat plavbu na výletní lodi. Pro plavbu na lodi či hausbotu nepotřebujete žádné oprávnění, v půjčovnách lodí vás kvalifikovaná obsluha řádně proškolí.
Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu (prakticky hned jak to počasí dovolí). Výletní plavby probíhají v letní sezóně každou středu a neděli. K „zimnímu spánku“ se vodní cesta ukládá v říjnu. Pokud je ale příznivé počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují i po tomto termínu. Jízdní řád lodi Morava pro sezónu 2018 zde

Hřebčín

   

Rozhodující událostí pro rozvoj napajedelského hřebčína byl příchod Aristida Baltazziho na napajedelské panství, který od roku 1886 hřebčín modernizoval a postupně pozvedl napajedelský chov koní na světovou úroveň. Dodnes se zachoval komplex původních stájí a v prostoru tzv. rotundy je pohřebiště nejslavnějších plemeníků. Výběh uprostřed hřebčína připomíná, že se zde konají každoročně dražby ročků. I v současnosti je hřebčín jedním z nejvýznamnějších producentů dostihových koní v České republice. Hřebčín je sice nyní soukromým majetkem, zájemci si však mohou objednat skupinovou exkurzi či se k exkurzi připojit.

Zámek

    

Stavbu zámku navrhl brněnský architekt F. A. Grimm ve stylu francouzského baroka a realizována byla v letech 1764 - 1769. S výstavbou zámku započala Anna Marie z Rotalu a dílo dokončil po její smrti Quidobald z Ditrichštejna. Původně měla zámecká budova padesát obytných místrností, společenský sál, Holandský sál s nástěnnými malbami a reprezentativní vstupní schodiště. Zámek Napajedla je výraznou dominantou města Napajedla a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Nyní je v soukromém vlastnictví a zpřístupněn k prohlídkám.

Radnice

  

Radnice byla postavena v roce 1904 pode návrhu Dominika Feye z Uherského Hradiště. Podnětem k této stavbě bylo mj. povýšení Napajedel na měsro v roce 1898. Budova radnice byla postavena v pseudorenesančním slohu. K výzdobě budovy byli přizváni významní moravští umělci. Franta Uprka je autorem sochy sv. Jiří umístěné mezi okny v prvním poschodí. Výzdobu ciferníku věžních hodin navrhl Jano Köhler. Bohatě je také vyzdoben interiér radnice. (vitráže oken, malba v zasedací síni, dřevěné obklady). Při konání velkých kulturních akcí je zpřístupněna radniční věž k vyhlídkám na město (Svatováclavské slavnosti, Den otevřených památek, Dny evropského dědictví).

Kostel sv. Bartoloměje

   

Podle tradice stál původní ještě gotický kostel stejného zasvěcení uprostřed náměstí. Nahradila jej chrámová stavba ve stylu pozdního baroka. Kostel svatého Bartoloměje v Napajedlích byl vystavěn v letech 1710-1712. Nechal ho postavit tehdejší majitel napajedelského panství Adam Jáchym z Rotalu. Nejstaršími památkami v kostele jsou dva renesanční náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína zasazené ve zdi po stranách hlavního vchodu, které byly přeneseny ze starého kostela. Dnes jsou kostel s farou místem setkávání při nejrůznějších příležitostech jako modlitební setkání u hrobu Anny Zelíkové, pletení velikonoční pomlázky nebo třeba Živý betlém se zpíváním koled. Kostel se zájemcům otevírá při příležitosti Dnů otevřených památek, Dnů evropského dědictví nebo Svatováclavských slavností.

Klášter

 

V roce 1876 byl postaven řeholní dům, který byl později přebudován na objekt klášterních škol. Původní pseudogotický ráz stavby byl zničen pozdějšími úpravami, kterými trpěl i interiér. Téměř po celou svou historickou dobu klášter sloužil ke vzdělávacím účelům. V roce 1879 byl založen Milosrdnými sestrami sv. Kříže výchovný ústav Ludmila, který zde působil až do roku 1948. V klášterní kapli se dochovaly nástěnné malby a část freskové výzdoby, jejichž autorem je Jano Köhler. Klášterní kaple byla rekonstruována a pořádají se v ní koncerty Klubu kultury nebo ZUŠ Rudolfa Firkušného. V tzv. Novém Klášteře nyní sídlí Informační centrum Napajedla, Muzeum Napajedla, Klub kultury p. o., Knihovna Boženy Benešové a Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného.

Starý zámek

   

Nejstarší historické jádro města tvoří zbytek zámeckého komplexu, původně jednoposchoďového, ve kterém byla také kaple, vězení a temnice. Rod Rotalů přenesl své sídlo do zámku nového. Ve starém zámku byly poté zřízeny císařské úřady a správa velkostatku. V letech 1850 - 1948, když byla Napajedla soudním okresem, zde sídlil okresní soud, berní a lesní úřad a další instituce. Erby nad dveřmi dodnes připomínají dalšího majitele napajedelského velkostatku - olomoucké arcibiskupství. V dnešní době je budova v soukromém vlastnictví a šetrně rekonstruována.

Minerální voda Slanica

  

První zmínky o léčivých vodách v Napajedlích pocházejí ze 16. století. Minerální voda, podobná svým složením luhačovickým pramenům, byla využívána nejintenzivněji v první polovině 19. století. Lázně mívaly vyhlášenou lékárnu, společenský sál, pořádaly koncerty a zábavy. K lázeňskému areálu patřil udržovaný park na hoře Maková. V polovině 19. století narušila minerální prameny stavba železnice. Od těch dob provoz lázní upadal, až úplně zanikl. Část pramenů se ztratila. Jeden minerální pramen byl ale zachráněn, vyveden na povrch a je hojně napajedlany využíván.

Pahrbek

   

Nově zrekonstruovaný rekreační areál nabízí jak ubytování tak využití nabídky oddechového centra AKTIVITY, v rámci kterého si můžete zahrát minigolf usazený do okrasné zahrady s jezírkem, půjčit šlapadla, lodičky nebo kola. Umístění areálu dále nabízí přímé napojení na cyklostezku podél Baťova kanálu nebo projížďku lodí Morava.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate