Památky

Radnice

  

Radnice byla postavena v roce 1904 pode návrhu Dominika Feye z Uherského Hradiště. Podnětem k této stavbě bylo mj. povýšení Napajedel na měsro v roce 1898. Budova radnice byla postavena v pseudorenesančním slohu.
K výzdobě budovy byli přizváni významní moravští umělci. Franta Uprka je autorem sochy sv. Jiří umístěné mezi okny v prvním poschodí.
Výzdobu ciferníku věžních hodin navrhl Jano Köhler. Bohatě je také vyzdoben interiér radnice.(bohaté vitráže oken, malba v zasedací síni, dřevěné obklady). Při konání velkých kulturních akcí, je zpřístupněna radniční věž k vyhlídkám na město (Svatováclavské slavnosti, Den otevřených památek, Dny evropského dědictví). 

Hřebčín

   

Jednou z významných památek je Hřebčín, který byl založen roku 1886 tehdejším majitelem panství Aristidem Baltazzi pro chov anglických plnokrevníků. V této dlouhé tradici chovu a šlechtění koní dnes Hřebčín pokračuje jako soukromá společnost. Hřebčín nabízí exkurze pro skupiny nad 15 osob, které se ovšem musí předem objednat. Lze tak učinit osobně v kanceláři hřebčína, telefonem na číslo 606 696 666 nebo přes internetové stránky www.napajedlastud.cz - internetová objednávka exkurzí. V rozlehlém areálu uvidíte kromě stájí budovaných v anglickém stylu, také výběhy s koňmi a pozoruhodnou stavbu, takzvanou rotundu, s pohřebištěm nejslavnějších plemeníků.

Více informací najdete zde.

Zámek

   

Zámek Napajedla je výraznou dominantou města Napajedla, postaven byl v letech 1764 – 1769. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. 
Zámek, jako pozdně barokní šlechtické sídlo, postavil židlochovický zednický mistr Antonín „Mates“ Slováček podle plánů brněnského architekta Františka Antonína Grimma, u kterého stavbu ve stylu francouzského baroka objednala Anna Marie z Rottalu, provdaná za Quidobalda z Ditrichsteina. Zámek Napajedla je elegantní, jednoduchá volně stojící dvoukřídlá budova ve tvaru písmene „U“, kde ve třech podlažích, mimo pokojů služebných a příslušenství, bylo přes 50 obytných místností. Dominantou zámku je zcela jistě nádherný kruhový zrcadlový sál, který sloužil především pro přijímání návštěv na zámku či k tančení při slavnostních příležitostech. Dále je zde salonek holandských mistrů, barokní salonek, rozlehlá zámecká jídelna a celá řada dalších zajímavých prostor. Reprezentativní zámecká budova monumentalizovaná svou polohou představuje nepochybnou kvalitu z hlediska dějin moravské barokní architektury a představuje svébytný vklad do evropských uměleckých proudů poslední třetiny 18. století. Zajímavou kapitolou historie zámku je i jeho koupě firmou Baťa ve třicátých letech 20. století. Zámek je obklopen desetihektarovým parkem z větší části v anglickém stylu, se spoustou vzácných dřevin a romantickým rybníčkem s lekníny uprostřed parku.

Zámek je v současné době v soukromém vlastnictví. 
Více informací najdete zde.

Kostel sv. Bartoloměje

   

Podle tradice stál původní ještě gotický kostel stejného zasvěcení uprostřed náměstí. Nahradila jej chrámová stavba ve stylu pozdního baroka. Kostel svatého Bartoloměje v Napajedlích byl vystavěn v letech 1710-1712. Nechal ho postavit tehdejší majitel napajedelského panství Adam Jáchym z Rotalu. Vysvěcen byl kostel až v roce 1741 olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem. Kostel nebyl první církevní stavbou ve městě, původní kostel sv. Bartoloměje stával hned vedle napajedelské fary, poblíž tržiště a radnice. Kostel ale nevyhovoval kapacitou a proto byl zbourán a vystavěn byl nový kostel nesoucí stejný název jako ten minulý, kostel svatého Bartoloměje. Nejstaršími památkami v kostele jsou dva renesanční náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína zasazené ve zdi po stranách hlavního vchodu, které byly přeneseny ze starého kostela. Další náhrobky jsou vsazeny v podlaze pod novodobou dlažbou, z části zakryty lavicemi. V první třetině pravé části kostelní lodi je vchod do krypty, v současné době nepřístupné, kam byly údajně přeneseny ze starého kostela ostatky sedmi pánů ze Žerotína a dvou Vartemberků.

Dnes jsou kostel s farou místem setkávání při nejrůznějších příležitostech jako modlitební setkání u hrobu Anny Zelíkové, pletení velikonoční pomlázky nebo třeba Živý betlém se zpíváním koled. Více informací najdete zde.

Nový Klášter

 

V roce 1876 byl postaven řeholní dům, který byl později přebudován na objekt klášterních škol. Původní pseudogotický ráz stavby byl zničen pozdějšími úpravami, kterými trpěl i interiér. V klášterní kapli se dochovaly nástěnné malby a část freskové výzdoby, jejichž autorem je Jano Köhler. Téměř po celou svou historickou dobu klášter sloužil ke vzdělávacím účelům. 
V tzv. Novém Klášteře nyní sídlí Informační centrum Napajedla, Muzeum Napajedla, Klub kultury p. o., Knihovna Boženy Benešové, Kavárna Café KlášterZákladní umělecká škola Rudolfa Firkušného.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate