Baťův kanál

Pravidelné plavby na výletních lodích zde

Cyklostezky podél Baťova kanálu zde

Zavítáte-li k nám, určitě nezapomeňte navštívit Baťův kanál, který už dávno neslouží k dopravě lignitu z Ratíškovic do Otrokovic, ale především jako turistická vodní cesta nabízející spoustu možností plavby, vodní turistiky i cykloturistiky.

Baťův kanál je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa.
Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami.

Jako návštěvníci Baťova kanálu si můžete vypůjčit malou loď či hausbot nebo si můžete vybrat plavbu na výletní lodi. Pro plavbu na lodi či hausbotu nepotřebujete žádné oprávnění, v půjčovnách lodí vás kvalifikovaná obsluha řádně proškolí.
Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu (prakticky hned jak to počasí dovolí). Výletní plavby probíhají každou středu a neděli. K „zimnímu spánku“ se vodní cesta ukládá v říjnu. Pokud je ale příznivé počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují i po tomto termínu.

 

 

V Napajedlích jsou dvě přístaviště (místa, která slouží ke krátkodobému kotvení s občerstvením a WC):

Přístaviště Emila Spiro - Přístaviště najdete na levém břehu řeky Moravy v blízkosti centra Napajedel. U přístaviště se nachází Návštěvnické centrum U přístavu.
Přístavní hrana je dlouhá 45 m.
Tři různé výškové stupně přístavní hrany zajišťují pohodlné nastupování/vystupování z různých druhů plavidel.
Přístaviště je bezbariérové.
Přístaviště je situováno na levém břehu řeky Moravy ve zdrži jezu Spytihněv, poblíž centra města Napajedla.

Přístaviště Pahrbek - Přístaviště se nachází na levém břehu řeky Moravy u rekreačního centra Pahrbek, který je situován na jižním okraji města Napajedla.
Přístaviště je tvořeno pevným molem a bezbariérovým přístupovým chodníkem (rampou).
Přístavní molo má délku 45 m a je třístupňové.
Přístavní hrana mola je vybavena pacholaty a rohatinkami, které slouží k bezpečnému vyvázání plavidel.

 

Mapa Baťova kanálu

 

V Napajedlích si můžete zapůjčit člun v Prodejně a půjčovně člunů Baťův kanál.

Loď si můžete půjčit nejblíže ve Spytihněvi - Na Rejdě, ve Starém Městě nebo ve Veselí nad Moravou.

Veškeré informace o Baťově kanálu pak naleznete na www.batacanal.cz.

 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2021 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate